Τέλεση Εθνικού Μνημοσύνου

Παναγιώτης Γεωργιάδης

Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα Λειβάδια Πιτσιλιάς το Εθνικό Μνημόσυνο του Ήρωα Παναγιώτη Γεωργιάδη

Φωτογραφίες,  VIDEO